Vakuumoljor

Leybonol vakuumolja.

Om du har en oljetätad vakuumpump vet du säkert att oljan fyller tre viktiga funktioner för att pumpen skall fungera tillfredsställande. Den tätar, smörjer och kyler vakuumpumpen. Alla vakuumpumpar som tätas med olja behöver hanteras ungefär så som du hanterar oljan i din bil. Du behöver kontrollera oljemängd med jämna mellanrum så att nivån är den rätta. Du behöver även kontrollera att inte oljan kontaminerats av partiklar och smuts och annat som förekommer i din process. Oljefiltret fyller en viktig funktion, men ibland måste oljan bytas ut för att vakuumpumpen skall upprätthålla kontinuerlig hög prestanda.

Alla vakuumoljor från Leybold har bytt namn sedan några år tillbaka. Detta för att samordna många olika namn som funnits i olika världsdelar till ett och samma. Det nya samlingsnamnet är Leybonol. Läs mer på Leybonols webbplats.

Vilken vakuumolja skall du använda till din vakuumpump?

För att få dina pumpar att hålla så länge som möjligt är det viktigt att använda rätt olja för rätt applikation och pumptyp.
Det är lätt att tro att man sparar pengar genom att köpa ett fat av något som kallas vakuumolja till ett billigt pris.
Leybold lägger ner stora resurser för att utveckla exakt rätt olja för din pump. Sortimentet är numera ordnat under samlingsnamnet Leybonol. Där finner du mineralolja, syntetolja, PAO-oljor och en hel del andra specialoljor, alla med det gemensamt att de är utprovade
för speciella användningsområden och för att du ska få ut så mycket som möjligt av dina vakuumpumpar.
Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan få dina pumpar att må bättre. Du kan också läsa mer om vilken typ av olja som rekommenderas till just din applikation i översiktstabellen nedan.

Vill du veta vilken vakuumolja som ersätter din gamla?

Säkerhetsdatablad.

Kontakta oss

Datavägen 57B, 436 32 Askim, Sverige

Svederusgatan 1, 754 50 Uppsala, Sverige