Utbildning & Kurser

Utbildning & Kurser

Utbildning och kursverksamheten hos Low2High Vacuum de senaste åren blivit mer och mer populär bland våra kunder och intressenter. Vi har två olika koncept på utbildning i nuläget och ett tredje workshop-liknande alternativ.

Den mest populära; är den traditionella kursen i Göteborg (tidigare Stockholm) som numera ges på Svenska. Efter förbättringsförslag ifrån våra kunder, så har vi slutat att ge den återkommande kursen endast på Engelska, utan har istället ökat möjligheterna för våra kunder i Skandinavien att delta på kursen utan kunskaper i teknisk Engelska.

Vi har under de senaste 2 åren genomfört kurser vid 3 tillfällen, och varje gång genomför vi en deltagarundersökning. Detta för att ta reda på hur deltagarna upplever kursen. Detta sker som sista del av kursen, för att svaren skall bli så kompletta som möjligt. Genom våra deltagares återkoppling i undersökningen, kan vi hela tiden vara säkra på att när vi utvecklar verksamheten; har deltagarnas åsikter och återkoppling i åtanke. 

 

  • Vi kan utbilda er personal på plats hos er i grundläggande vakuumteknik där vi försöker ta med element och inslag ifrån Er verksamhet och era applikationer. Vi har under kursen (beroende på deltagarna) många intressanta diskussioner kring varför, hur och när saker och ting sker. Vi kan prata om upplevda problem som istället blir till förbättringsförslag exempelvis. Kurserna skräddarsys efter kundens behov och därför blir det enklare för oss att erbjuda det som kunden eftersöker. Kurstider varierar från fall till fall, men brukar generellt vara mellan 3-6 timmar.
  • Vi anordnar en 1,5 dagars kurs i Göteborg på vårt huvudkontor för kunder och intressenter. På kursen hinner vi gå igenom samtliga områden inom vakuumteorin, vi genomför experiment och förklarar hur saker och ting förhåller sig och vi har en del praktiska inslag såsom läcksökning i praktiken och mekanisk pumplära. Kursen innehåller många uppslag och ges på Svenska.
  • Vi kan i vissa speciella fall anlita ytterligare experthjälp för undervisning av speciella områden eller där kunden efterfrågar djupgående kunskaper i nischade verksamheter, exempelvis processer där väldigt många parametrar spelar in och där avancerad beräkning/simulering behöver göras i form av en workshop eller förstudie. Då är det ingen klassisk ”utbildning” längre, utan kan istället likställas med en betald konsulttjänst.

Kontakta oss

Datavägen 57B, 436 32 Askim, Sverige

Svederusgatan 1, 754 50 Uppsala, Sverige