Termisk konduktivitet

Termisk konduktivitet (Pirani)

Pirani-givaren är troligtvis den vanligaste givaren för vakuum som finns. Dels för att den levererar bra mätvärden i förhållande till den investerade pengen. Pirani-givaren räknas som en givare som baserar sig på indirekt tryckmätning. Detta betyder att den inte omvandlar tryckpåverkan till en signal direkt utan istället använder sig av att räkna värmeledningsförmåga vid olika tryck.

Man mäter helt enkelt förändringen i form av värmeförlust över en elektrisk krets, därav indirekt mätning av tryck.

3 faktorer är avgörande för mätning av den här principen:

 • Termisk ledningsförmåga hos en viss gas
 • Termisk strålning mellan ledaren och omgivningen
 • Termisk ledningsförmåga av ledarens anslutningar

 

Olika gaser kan leda värme olika bra, därför är det viktigt att ha koll på vilka gaser som vi använder, i synnerhet om vi förändrar de naturliga halterna för våra vanliga gaser, exempelvis om man använder 99 % Argon i sin applikation. Om så är fallet, behöver vi justera vår givare att ta hänsyn till denna modifiering av den naturliga gasmixen (N2, O2,Co2, Ar, He osv.)

Den termiska strålningen mellan ledare och omgivningen är näst intill obefintlig i vakuum och behöver normalt sätt inte tas hänsyn till (liknande effekt som i en termos).

Den termiska ledningsförmågan hos ledarens anslutningar, har man tagit hänsyn till vid tillverkningen av givaren, så den kan vi också lämna åt sidan.

Det enda vi således behöver ha koll på som användare av pirani-givaren är vilka gaser vi använder.

Piranin används i en mängd olika applikationer, här är några:

 • Bilindustrin
 • Förpackningsindustri / livsmedel*
 • Isolationsvakuum
 • Vakuumkontroll (tryckkontroll)
 • Förångning och beläggning
 • Elektronmikroskopi
 • Gasanalys och masspektrometri
 • Rymdsimulering
  *applikationsberoende

Nedan hittar du vårt produktutbud av pirani-givare. Om du inte hittar det du letar efter, tveka inte att kontakta oss för en diskussion.

Ladda ner katalogdelarna på PDF.

Kontakta oss

Datavägen 57B, 436 32 Askim, Sverige

Svederusgatan 1, 754 50 Uppsala, Sverige