Rootspumpar

Effektiv vakuumteknik med rootspumpar

När du behöver en vakuumpump med hög volymeffekt som kan hantera stora gasflöden, är en rootspump ett mycket bra alternativ. Rootspumpar är det klassiska valet för medelvakuum, i kombination med förvakuum/backing-pumpar som komprimerar mot atmosfärstryck.

Rootspumpar kan komma upp i väldigt höga hastigheter även med en relativt liten storlek av vakuumpump, vilket även gör det till ett väldigt yteffektivt typ av vakuumsystem. Som konkret exempel kan hastigheter över 1500 m3 / h endast uppnås med hjälp av just rootspumpar. Om du väljer en rootspumps-kombination som tänkt vakuumpumpsystem som alternativ till att endast använda förvakuumpumpar (vars prestanda motsvarar samma pumphastighet) så kommer du att märka en kraftig energibesparing.

Hur fungerar rootspumparnas vakuumsystem?

Rootspumpar är konstruerade med två symmetriskt formade impellrar som roterar i motsatta riktningar inuti pumphuset. Rotorernas form liknar ”8-or”, och dessa är kopplade till ett system som säkerställer att impellrarna är synkroniserade så de roterar alldeles nära varandra och kammarväggen, men utan någon beröring av desamma. Tack vare att impellrarna inte kommer i kontakt med något utom gasen, kan rootspumpen därmed komma upp i mycket höga pumphastigheter.

Volymen av intaget ökar när rotorerna roterar, men när en del av rotationscykeln är genomförd minskar sedan denna volym och pressar gasen mellan impellrarna och kammarväggarna och tvingar den ner igenom pumpkroppen och ut igenom utblåsflänsen. Denna process upprepar sig två gånger för varje rotor per full tur.

Behöver du rådgivning om vilken typ av vakuumteknik eller vakuumpump som är det rätta för just dina behov? Funderar du kanske på vilken storlek på rootspump som är den bästa för just din verksamhet?
Kontakta gärna oss på Low2High så hjälper vi dig!

Ladda ner katalogdelarna som PDF.

Kontakta oss

Datavägen 57B, 436 32 Askim, Sverige

Svederusgatan 1, 754 50 Uppsala, Sverige