Produkter

Din kompletta vakuumleverantör!

I nästan alla tillverkningsprocesser används vakuum i någon form någonstans i produktionsledet. Det kan vara allt från en ensam pump till stora avancerade vakuumsystem. Vi tillhandahåller ett brett utbud av avancerad vakuumteknik till såväl tillverknings- och analysprocesser som forskning och utveckling. Vi tycker inte att man skall behöva vända sig till flera leverantörer i samma fråga. Förutom att vi erbjuder ett brett sortiment av vakuumpumpar, säljer vi tillbehör och reservdelar till i princip alla fabrikat som finns på marknaden. Du behöver inte vända dig någon annan stans, vi har det du behöver, vi är din kompletta vakuumleverantör.

Produkter inom vakuum

Förutom tillgången till reservdelar till marknadens alla vakuumpumpar, har vi under de senaste fem åren breddat vårt sortiment ytterligare med frystorkar, produkter och tillbehör inom elektronmikroskopi samt även aluminiumvakuumkammare och masspektrometrar för RGA (restgasanalys). Till vänster finner du våra produktområden. Tveka aldrig att kontakta oss om du har frågor kring vårt utbud.

Kontakta oss

Datavägen 57B, 436 32 Askim, Sverige

Svederusgatan 1, 754 50 Uppsala, Sverige