Oljetätade vakuumpumpar

Oljetätade vakuumpumpar

De oljetätade vakuumpumparna är den princip som många känner igen eftersom den funnits såväl i industrin men såklart även på forskning och utvecklingsbranscherna.

Pumparna finns i lite olika modeller och utföranden beroende på vilka krav man ställer på sin vakuumpump.

Ibland finns det behov av att pumpa kemiska föreningar, vätskor eller gaser som kan vara korrosiva. I vissa fall pumpar man rena gaser där man vill försöka återvinna den rena gasen efter systemanvändning. Oftast så behöver man evakuera en bestämd volym på en viss tid och mediet som pumpas är vanlig gas mix ifrån luften.

Om ni inte hittar det ni söker i vårt utbud (nedan) så tveka inte att kontakta oss, då vi inte har möjlighet att publicera allting på hemsidan.

Oljetätad lamellpump

Den oljetätade lamellvakuumpumpen är bland de vanligaste pumptyperna som finns.

Man hittar den i tung tillverkande industri, i industrier som tillverkar elektronik,
i livsmedelsbranschen och även inom forskning och utveckling på företag eller
lärosäten runt om i världen. Pumpen är i sig själv relativt robust och klarar väldigt många processer, det är nog därför det är en så pass välanvänd och omtyckt produkt i hela världen.

Pumpprincipen är att man med hjälp av en elmotor roterar en axel som går igenom ett eller två kompressionssteg. På axeln sitter det en rotor med lameller som med hjälp av centrifugerande kraft från motorn slungar ut lamellerna emot pumpkammarens innervägg. Axeln sitter ibland också förskjuten i z-axeln ifrån centrum vilket tvingar lamellerna att röra sig jämt över pumpkammarens invändiga vägg i en excentrisk rörelse istället. När lamellen kommer i kontakt med oljefilmen som finns inuti pumpkammarens vägg skapar detta ett tätande och samtidigt smörjande skikt. I den roterande rörelsen för lamellerna med sig gas ifrån inloppshålet vidare igenom pumpkammaren till utloppshålet på pumpkammaren (alternativt till ett andra kompressionssteg). I de fall där axel och lameller sitter excentriskt monterade så använder man tekniken med att förändra volymen samtidigt som man komprimerar gasen. Detta ökar kompressionsmöjligheterna eftersom man både tar till vara volymförändringen och samtidigt den täta roterande konstantrörelsen av lamellerna i samma riktning. Vid utloppet på pumpkammaren sitter bladventiler som omöjliggör att den gas som passerat inte kan ta sig tillbaka, principen är den samma som i en backventil. På dessa vis skapas kompression av gas och ett diffrentialtryck mellan insugsflänsen och utblåsflänsen på pumpen.

Diffrentialtrycket skapar då ett flöde från systemet eftersom trycket alltid vill vara samma i överallt
och vill utjämna sig i den befintliga volymen. Eftersom kompressionen inte avtar utan pågår till dess
att motorn på pumpen stängs av, kommer därför diffrentialtrycket att förändras kontinuerligt tills pumpen inte längre klarar att alstra mer diffrentialtryck. När detta inträffar är olika beroende på pumpmodell; detta kallas också för ultimat sluttryck, vilket är det lägsta möjliga tryck som pumpen klarar av att alstra.

Den moderna oljesmorda lamellvakuumpumpen klarar av att alstra ett ultimat sluttryck från cirka 5E10-1 till ~E10-3 mbar beroende på lite förutsättningar från systemet.
Den finns i de allra flesta fall i många varierande modeller och utföranden som passar många applikationer, självklart finns de även i ATEX-utföranden.

Low2High Vacuum saluför, utför service och renoverar de två i särklass vanligaste av dessa pumptyper. De finns var för sig i varierande storlekar; Sogevac som är en 1-stegs komprimerande pump och Trivac som är en 2-stegs komprimerande pump. Båda är tillförlitliga produkter som var för sig har unika egenskaper som lämpar sig för olika användningsområden.

Ladda ner katalogdelarna som PDF.

Kontakta oss

Datavägen 57B, 436 32 Askim, Sverige

Svederusgatan 1, 754 50 Uppsala, Sverige