Läcksökare (helium)

Läcksökare (helium)

Alla vakuumsystem läcker, frågan man måste ställa sig är ”hur mycket läckage tolererar vi?”.

För att hitta läckage använder vi oss generellt av en masspektrometer eller läcksökare. En läcksökare är ett instrument som är inställd för att detektera olika typer av massa (ämnen) i gasform.

Läcksökning inom vakuumbranschen sker enligt praxis med spårgas och då främst med helium.

Helium är tillräckligt lätt för att kunna leta sig fram i vakuumsystemet på ett snabbt och smidigt sätt, det är också helt inert (bildar ogärna kemiska föreningar) och är således inte farlig att arbeta med. Utöver det så är den också mycket lätt att identifiera, eftersom halten helium i atmosfären är mycket låg.

 

Det finns flera typer av metoder för att läcksöka med spårgas:

  1. Att applicera spårgas på utsidan av ett objekt vars insida är satt under vakuum och där en masspektrometer (läcksökare)
    är inkopplad.
  2. Att applicera spårgas på insidan av ett objekt och med en så kallad ”sniffer”, pumpa små mängder av gas runt objektet.

I båda fallen ovan är ändamålet att få läcksökaren att identifiera en förhöjd halt helium i förhållande till den naturliga halten (”börvärdet” eller bakgrundsvärdet).

Att läcksöka kräver ofta en hel del kunskap men också en del tålamod, då det kan ta tid att testa sitt objekt ordentligt.

Low2High Vacuum erbjuder såväl tjänster för läcksökning men vi säljer också masspektrometrar för både helium och väte.
Du kan läsa mer om våra olika modeller av läcksökare under respektive produktnamn.

Vill du veta mer om läcksökning? Tveka inte att kontakta oss för konsultation eller utbildning.

Ladda ner katalogdelarna på PDF.

Kontakta oss

Datavägen 57B, 436 32 Askim, Sverige

Svederusgatan 1, 754 50 Uppsala, Sverige