Gasanalys

Gasanalys

Ett brett utbud av gasanalyssystem som levererar stabila, känsliga och responsiva realtidsanalyser av flera gas- och ångarter med dynamiska intervall från ppb till 100 %.

Hiden Analytical har utformat och utvecklat ”quadrupole-” masspektrometerbaserade gasanalyssystem av högsta kvalitet i över 35 år. De har byggt upp ett rykte för att leverera instrument med överlägsen känslighet, noggrannhet och reproducerbarhet tillsammans med ett förstklassigt globalt service- och applikationsstödsnätverk.
Hiden-gasanalyssystemen möjliggör analys i realtid av nästan vilka gaser och ångor som helst inklusive ammoniak, argon, butan, koldioxid, kolmonoxid, klor, deuterium, deutererade föreningar, etanol, fluorkolväten, helium, kolväten, väte, väteklorid, vätesulfid, krypton, metan, metanol, neon, kväveoxider, kväve, syre, propan, propen, svaveloxider, VOC, vatten, xenon med flera.

Ladda ner katalogdelarna som PDF.

Kontakta oss

Datavägen 57B, 436 32 Askim, Sverige

Svederusgatan 1, 754 50 Uppsala, Sverige