Ska du till IFFA i Frankfurt 4-9 Maj??

Leybold kommer att premiu00e4rvisa sin nya pump NOVADRY under mu00e4ssan.

Missa inte en mu00f6jlighet att komma fu00f6rbi och titta pu00e5 Novadry, som u00e4r 100 % oljefri!

  • Du slipper alla oljebyten du00e5 den u00e4r helt oljefri, inte ens olja i vu00e4xellu00e5dan. Du tju00e4nar pengar och milju00f6n tackar dig!
  • Inga dyrbara byten av utblu00e5sningsfilter!
  • Ingen risk fu00f6r u00e5terstru00f6mning av olja u2013 Su00e4ker matfu00f6rpackning
  • Lu00e5gt ljud, tack vare inbyggd ljuddu00e4mpare
  • Lu00e4tt att installera

Leybold finns i Hall 11.0 Monter A41 Janne Josefsson och Christer Bengtsson finns pu00e5 plats Mu00e5ndag-Onsdag

Hu00f6r av er om ni behu00f6ver biljett!

Om du inte har mu00f6jlighet att u00e5ka, su00e5 skicka ett mejl, su00e5 fu00e5r du information om Novadry efter vu00e5rt mu00e4ssbesu00f6k.